Pojištění domácností - úvod

Přírodní katastrofy postihují lidi od nepaměti. Nikdo nikdy nespočítá, kolik měst do základu vyhořelo, kolik domů poničila velká voda či vichřice. Dříve lidé přišli o všechno bez náhrady - dnes je situace jiná. Existuje možnost pojistit svůj majetek proti různým situacím, které mohou v životě nastat.

Pojištění domácnosti - co to je?

Pojištění domácnosti patří do skupiny pojištění majetku občanů a představuje produkt, který chrání domácnost proti nejrůznějším negativním vlivům, jako jsou živelné pohromy, havárie, úmyslná poškození nebo krádeže.

Co je pojištěno

Předmětem pojištění je soubor movitých věcí, jenž tvoří zařízení trvale užívané domácnosti nebo přechodně užívané rekreační domácnosti a slouží k jejímu provozu a uspokojování potřeb členů pojištěné domácnosti. Některé z pojišťoven umožňují zároveň i pojištění garáže a souboru zařízení garáže. Spektrum pojistného krytí je relativně široké a cena za tuto službu nebývá vysoká.

Pojištění zahrnuje téměř všechny věci, které tvoří vybavení domácnosti - od nábytku přes elektrické spotřebiče až po cennosti a peníze (v omezené míře). Mezi věci s omezenou výší plnění patří:

 • audio-video technika (televize, videa, hi-fi věže apod.)
 • výpočetní technika
 • hudební nástroje
 • jízdní kola
 • šperky, starožitnosti a umělecká díla
 • peníze a cennosti

Pojišťovny obvykle umožňují individuální zvýšení limitů u těchto vybraných předmětů nebo jejich dodatečné připojištění na vyšší částky.

TIP: Pokud máte v domácnosti drahou elektroniku, drahé kolo apod. vyplatí se uzavřít dodatečné pojištění.

Co pojištěno není

Pojištění domácnosti se nevztahuje na rostliny, plodiny, plány, projekty, autorská a jiná nehmotná práva, silniční vozidla včetně jejich příslušenství a náhradních dílů, stejně tak na lodě, letadla, vrtulníky, vznášedla, balony, rogala apod. Dále pak věci, které jsou předmětem jiného pojištění.

Pojištění se nevztahuje na škodní události nastalé mimo území ČR a dále nastalé v důsledku: válečných konfliktů, teroristických útoků, vzpourou, povstáním, jadernou energií, zářením, vadami projektu, atmosférickými srážkami, působením vlhkosti, plísní, opotřebováním, nesprávnou údržbou apod.

Místo pojištění

Je to místo, jehož plná adresa je uvedena v pojistné smlouvě - trvale obývaná bytová jednotka, rekreační objekt, uzamykatelné nebytové prostory ve výlučném užívání pojištěného, uzamykatelné prostory příslušející k pojištěnému rekreačnímu objektu nebo garáž identifikovaná v pojistné smlouvě.

Základní pojistná nebezpečí - rizika

Každá pojišťovna si ve svých pojistných podmínkách určuje, která rizika jsou pojištěna. Je třeba zvážit, která rizika jsou pro vás nejdůležitější. Pojistné plnění je vyplaceno pouze v případě, že k poškození, zničení nebo odcizení věci došlo způsobem uvedeným v pojistné smlouvě, nejčastěji:

 • odcizením věci krádeží, vloupáním nebo loupeží
 • úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením
 • vodou z vodovodního zařízení (např. praskne trubka)
 • povodní nebo záplavou
 • úderem blesku, výbuchem, požárem, pádem či nárazem letadla
 • vichřicí, krupobitím, sesuvem nebo sesedáním půdy, sesouváním nebo zřícením lavin, pádem stromů nebo stožárů, tíhou sněhu nebo námrazy, zemětřesením

Je třeba zvážit, která rizika Vám hrozí a která by Vás neměla zasáhnout. Pokud tedy bydlíte například v oblasti, která je často postihována záplavami, vyplatí se určitě hledat takovou pojišťovnu, která zahrnuje do pojištěných rizik i zničení majetku záplavou či povodněmi.

TIP: Tato část je v pojištění domácnosti velmi důležitá a není dobré ji podceňovat - pečlivě si rozmyslete, proti čemu se chcete pojistit.

Co ovlivňuje částku pojištění

Částka, kterou budete platit pojišťovně za poskytnutou ochranu - tzv. pojistné - závisí na těchto faktorech:

 • výše pojistné částky
 • výše spoluúčasti
 • místo, kde je daná domácnost
 • úroveň zabezpečení domácnosti
 • četnost placení pojistného
 • bonusy

Pojištění domácnosti - srovnání online

Ke srovnání pojištění domácnosti a zjištění nejlevnější pojistky pro Váš domov vede velice rychlá a nenáročná cesta. Klíčem ke srovnání je poctivé vyplnění kalkulačky. Jakmile vyplníte kalkulačku a kliknete na tlačítko "Najdi nejlevnější!," uvidíte tabulku srovnání s cenami pojištění Vaší domácnosti a srovnanými nabídkami pojištění domácnosti od všech pojišťoven, se kterými spolupracujeme.

Kalkulačka pojištění domácnosti

Poté, co vyplníte kalkulačku pojištění domácnosti zjistíte, jaká pojišťovna nabízí nejvýhodnější pojištění. Cesta k výsledkům srovnání vede přes vyplnění kalkulačky, které je otázkou několika sekund, maximálně minut. Po vyplnění formuláře a kliknutí na tlačítko "Najdi nejlevnější!" uvidíte výsledky pojištění domácnosti srovnání prakticky okamžitě.

Jestliže si nevíte rady s naší kalkulačkou, popřípadě máte jakékoliv pochybnosti, určitě se obraťte na naše pracovnice, které Vám ochotně a rády pomůže.

Pojištění domácnosti - uzavřete smlouvu online

Pojištění domácnosti srovnání je velice jednoduchá a přímočará funkce. Při práci s online kalkulačkou získáte výsledky téměř okamžitě a v tabulce srovnání - která je na další stránce po kliknutí na "Najdi nejlevnější! - uvidíte nejvýhodnější nabídky pojištění domácnosti od partnerských pojišťoven.

Chcete-li sjednat vybrané pojištění domácnosti online, je třeba kliknout na tlačítko "SJEDNAT ONLINE" a pak vyplnit jednoduché formuláře. Pojištění domácnosti bude platné ode dne, který si sami zvolíte, nejdříve však můžete být pojištěni od následujícího dne.

Pojištění domácnosti - kam dál?