POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI ČSOB

 • předmětem pojištění je soubor movitých věcí a součásti bytu
 • sjednává se vždy se spoluúčastí (stejná spoluúčast je pak i u připojištění vyjma pojištění odpovědnosti za škodu – toto je bez spoluúčasti)

Spoluúčast si klient volí sám z následujících možností:

 • 500,- Kč
 • 1.000,- Kč
 • 5.000,- Kč
 • 10.000,- Kč

Základní rozsah pojištění domácnosti je nabízen proti škodám, které vzniknou:

 • požárem nebo výbuchem a kouřem
 • úderem blesku
 • pádem letadla nebo vozidla
 • vichřicí a krupobitím
 • zemětřesením
 • pádem stromů a stožárů
 • tíhou sněhu nebo námrazy
 • vodou z vodovodních zařízení
 • nadzvukovou vlnou
 • sesuvem půdy a lavin
 • zkratem a přepětím
 • zřícením skal nebo zemin
 • náhodným rozbitím skla

Pojišťovna ČSOB pojišťuje proti výše uvedeným jevům na pojistnou hodnotu odpovídající nové ceně pojištěných věcí.

Součástí pojištění domácnosti jsou i věci uložené v garáži a také pojištění zkratu a přepětí do limitu 20.000,- Kč. Součástí pojištění jsou také široké asistenční služby.

K základnímu pojištění je možno sjednat také připojištění:

 • pojištění zkratu a přepětí (do limitu 20.000,- Kč v ceně hlavního pojištění)
 • pojištění odcizení a vandalismu (včetně grafiti)
 • pojištění odpovědnosti za škodu