Porovnání pojišťoven - pojištění domácnosti

Hlavními faktory pro stanovení sazby pojistného domácnosti u všech pojišťoven jsou především: výše pojistné částky, výše spoluúčasti, umístění dané domácnosti, úroveň zabezpečení domácnosti, četnost placení pojistného a bonusy.

Z výše uvedeného vyplývá, že rychlé a snadné porovnání pojišťoven není možné bez dobře zpracované kalkulačky, ve které jsou všechna výše zmíněná kritéria pojišťoven zohledněna.

Kalkulačka pojištění domácnosti, kterou zde poskytujeme, Vám po zadání požadovaných údajů srovná nabídky jednotlivých pojišťoven od nejlevnějších po nejdražší a následně Vás nechá po výběru varianty dojít k pohodovému sjednání pojištění domácnosti online.

Kalkulačka aktuálně porovnává pojišťovny:

Výše spoluúčasti

Pojišťovny svým klientům umožňují podílet se na úhradě vzniklé škody obvykle předem stanovenou částkou. Tzn., že v případě pojistné události klient tuto částku uhradí a zbylou škodu uhradí pojišťovna a to do výše stanoveného pojistného plnění. Skutečnost, že klient přistoupí na spoluúčast, pak snižuje roční pojistné tzn. klientovi je poskytnuta sleva na ročním pojistném.

Umístění domácnosti

Na výši pojistného se odráží i tzv. rizikový faktor umístění pojišťované domácnosti. Obecně platí, že byt v Praze bude pojištěn za více peněz než stejný byt v menším městě, neboť pravděpodobnost vykradení v Praze je jednoduše vyšší. Nejčastěji jsou pásma rizikovosti rozdělena na Prahu, jiná velká města, malá města a vesnice. Toto rozdělení je však značně individuelní a u každé pojišťovny se liší.

Úroveň zabezpečení domácnosti

Obyčejný zámek na dveřích většinou stačí pouze pro nejnižší pojistné částky. Pojišťovny často požadují minimálně bezpečnostní zámek - obvykle pro pojistné částky do 300 tisíc korun. S tím, jak roste pojistná částka, roste i minimální požadovaná úroveň zabezpečení - od bezpečnostních zámků přes různé přídavné zamykací systémy - pro pojistné částky v řádu statisíc korun - alarmy až po mříže nebo zvlášť odolné dveře. Na některé vybrané věci např.: cennosti a peníze - je třeba si pořídit trezor. Bez něj jsou totiž limity plnění opravdu zanedbatelné.

Některé pojišťovny také berou v úvahu, zda je domácnost v přízemí panelového domu, kde je relativně snadný přístup do oken a na balkon nebo jestli je domácnost ve vyšších patrech.

Odlišně od principu požadovaného zabezpečení vzhledem ke sjednané pojistné částce postupuje Česká pojišťovna. Nepředepisuje jaké má být zabezpečení, ale dojde-li k odcizení věcí krádeží, pojišťovna poskytne plnění v závislosti na způsobu a kvalitě zabezpečení, které pachatel v době pojistné události překonal.

Pokud jde o živelná rizika, může být celková výše pojistného ovlivněna i materiálem, ze kterého je dům postaven - např. podle odolnosti proti požáru.

Četnost placení pojistného

Nejčastěji se pojistné platí ročně, ovšem pojišťovny umožňují i pololetní či čtvrtletní frekvenci. Finančně zvýhodněné pak bývají roční splátky pojistného.

Bonusy

Pojišťovny zohledňují i bezeškodní průběh z předchozího pojištění. Dále pak některé z pojišťoven přiznávají i tzv. věrnostní bonusy pro klienty, kteří právě u jejich pojišťovny více produktů např. povinné ručení, životní pojištění, úrazové pojištění atd..

Výše pojistné částky

Tuto částku si klient určí sám a v podstatě odpovídá hodnotě pojištěných věcí. Výše pojistné částky nejenže ovlivňuje výši pojistného, ale určuje i maximální výši plnění pojišťovny v případě vzniku pojistné události.